Pharma Projects s.r.o.

O nás

Společnost Pharma Projects s.r.o. byla založena v roce 2004.

Jejím cílem je poskytovat:

 • komplexní
 • kvalitní
 • profesionální

služby zákazníkům z farmaceutického průmyslu.

Poskytované služby se týkají:

 • strategického i operativního marketingu 
 • farmakoekonomických studií 
 • vzdělávacích aktivit pro lékaře 
 • outsourcingu produktů 
 • tréninku firemních zaměstnanců

Zaměstnanci Pharma Projects s.r.o. a spolupracující subjekty disponují více jak desetiletou zkušeností na českém a slovenském trhu.

Nabízené produkty

Strategický a operativní marketing:

 • strategického i operativního marketingu 
 • farmakoekonomických studií 
 • vzdělávacích aktivit pro lékaře 
 • outsourcingu produktů 
 • tréninku firemních zaměstnanců

Farmakoekonomické analýzy:

 • Zaměření na finančně náročné oblasti pro zdravotní systém 
 • Kalkulace přímých i nepřímých nákladů 
 • Pro potřeby státních autorit 
 • Pro účely úhradových negociací

Vzdělávací aktivity pro lékaře:

 • Škola farmakoterapie – kontinuální medicínské vzdělávání 
 • Komunikace poznatků na základě potřeb cílové skupiny
 • Odborná a metodická garance s certifikací
 • Interaktivní forma edukace

Outsourcing produktů:

 • Zajištění komplexního marketingového a prodejního servisu 
 • Spolupráce s partnery s prodejní silou ve farmacii 
 • Profesionální realizační tým, včetně grafického zpracování 
 • Orientace na výsledek

Trénink firemních zaměstnanců:

 • Audit prodejní síly 
 • Trénink produktového managementu 
 • Koučování prodejní síly
 • KAM

Vybrané reference

 • Belupo
 • Eli Lilly
 • SACCME
 • SVL ČLS JEP
 • Zentiva CZ
 • Zentiva SK

Kontakty

Pharma Projects s.r.o.
Pod Šmukýřkou 2
150 00 Praha 5
tel: +420 602 248 713
IČO: 26919401
Zapsáno u KOS Brno 19. února 2004, Oddíl C, vložka 45104

Pharma Projects s.r.o.
Cupákova , 621 00 Brno
tel: +420 545211927